Så köper du skogsmark

Den svenska marknaden för skogsmark är i princip helt öppen sedan 25 år tillbaka i tiden. I praktiken betyder detta att vem som helst kan köpa skog, även om man inte är svensk medborgare. I vissa fall kan man dock behöva ett förvärvstillstånd som utfärdas av länsstyrelsen, beroende på ifall man redan bor i det glesbygds- eller omarronderingsområde där man vill köpa mark. Det finns dock skillnader för en privat person och en juridisk person när det kommer till inköp av skogsmark. För exempelvis ett aktiebolag är det fortfarande relativt svårt att få ett tillstånd för att köpa skogsmark. Man måste alltid ha ett förvärvstillstånd om man är en juridisk person och länsstyrelsen bedömer dessa ansökningar med en annan måttstock. De stora skogsbolagen måste dessutom sälja samma mängd skogsmark som de köper .

Storbolag som köper skogsmark

Det finns stora pengar i skogsmark och det lockar därför stora bolag att investera i skogsmark. Det rapporterades nyligen att en fond med flera stora ägare, däribland Folksam, ämnar att köpa skogsmark i Sverige. Man ämnar också att köpa skog i Finland och Baltikum med avsikten att få “en hög värdetillväxt och en stabil direktavkastning”. Man anser vidare att ett engagemang i skogstillgångar säkrar en förmånlig avkastning till sina kunder samt främjar en hållbar utveckling. En stor anledning till att det anses vara säkert att investera i skogsmark är att det finns en låg korrelation med aktiemarknaden. Man förutspår att flera större bolag kommer att försöka köpa stora mängder skor under de kommande åren. Ifall detta är att betrakta som ett problem eller inte är ännu inte fastställt. Det är i vilket fall viktigt att skogen förvaltas på ett korrekt sätt och att man inte inskränker på allemansrätten.

Allemansrätten i Sverige

Allemansrätten inkluderar en stor del av våra liv som vi inte tänker på. Allemansrätten gäller exempelvis ofta när du tar en promenad i skogen, paddlar kanot eller när du sätter dig på en sten för att reflektera. Allemansrätten är att betrakta som en helt unik möjlighet för alla medborgare då man bland annat kan vistas helt fritt i skogen. En möjlighet som inte är särskilt vanlig i andra länder. Det är dock viktigt att vara medveten om att någon äger exempelvis den skog som man vill besöka. Man bör därför ta ansvar vad gäller natur och djurliv för att inte förstöra den rättigheten lagstiftarna gett oss. Ett exempel på en olaglig aktivitet är när man åker till en skog för att hugga ner en gran som man ämnar att pynta till julen. Vill man ta sig den friheten så kan man låna pengar för att köpa skog. Poängteras bör att även när man äger skog så finns det vissa saker man inte får göra.

mobile-shop