Kompostera smart – värna om skogen

Det finns olika sätt att kompostera sitt hushållsavfall och ett sätt är en stor hjälp för att sända näring tillbaka till jorden, nämligen bokashi. Det är japanska och betyder ungefär ”jäst organiskt material”. När du använder dig av bokashi förloras ingen näring utan den går direkt tillbaka till jorden och växterna när du använder den i din trädgård. Bara en minimal mängd växthusgaser frigörs från den här typen av kompost och de här olika faktorerna gör att du slipper göda din jord på kemisk väg. Resultatet blir att du får fantastiskt fin och näringsrik jord samt att inga kemikalier går ner i jorden och vattnet, vilket i sin tur gör att omgivande skog och mark mår bättre och kan fortsätta frodas och växa.

Enkelt att kompostera inomhus

Systemet med bokashikompost gör att du på ett enkelt sätt kan kompostera ditt matavfall inomhus. Du använder dig av en lufttät hink och nedbrytningsprocessen sker utan syre, något som resulterar i att avfallet varken ruttnar eller luktar illa. Detta åstadkoms genom att du tillsätter så kallad EM, effektiva mikroorganismer, vilket innebär att avfallet fermenteras istället för att det sker en förmultning. Blir du nyfiken och vill veta mer kan du med fördel besöka wexthuset.com där du även hittar den utrustning som behövs för att börja med bokashi. När komposten blandas i jord har den fortfarande kvar en del av sin ursprungliga form. Den är alltså inte helt upplöst ännu, men det är detta som gör att näringsämnena kan återvinnas och jorden får en bra struktur. Även vätskan som kommer från komposten är mycket näringsrik och kan användas.

Fördelar för skogen

Vad innebär det här för skogen? Jo, vi vet att all den mängd kemikalier som släpps ut från både hushåll och fabriker letar sig ner i jord och vattendrag, vilket gör att det sprids långt och får en negativ inverkan på både växter, djur, vatten och oss människor. Genom att kompostera med hjälp av bokashimetoden tar du väl hand om din trädgårdsjord och du behöver inte använda dig av kemikalier för att ge den näring. Det innebär att även den omgivande marken kommer må bättre när den slipper kemiska näringsämnen och liknande. Det i sin tur gynnar mångfalden och artrikedomen både vad gäller växter och djur. Då du dessutom kan kompostera mer organiskt hushållsavfall med bokashi än vad som normalt rekommenderas för kompostering så sparar du in på onödiga transporter. Detta är ett komposteringssystem som gynnar både dig, skogen och miljön i stort.

mobile-shop