Den svenska skogen

Skogen är en av Sveriges viktigaste delar och tack vare den kan vi vara stolta över den vildmark, flora och fauna som finns. Från Lappland i norr till Skåne i söder sträcker sig milslånga skogspartier av olika slag. Sammanlagt täcker ca 28 miljoner hektar hela Sverige, vilket beräknas vara ca 70% av landets areal.

Skogsbruket har funnits sedan århundraden och har alltid varit viktig för den svenska ekonomin. Tyvärr har det även lett till att skogarna utarmats och växtriket har påverkats avsevärt under årens lopp. Man har dessutom använt sig av oändliga mängder virke, vilket har gjort att skogen ser annorlunda ut idag. Den biologiska mångfalden försämras mer och mer. Trots detta finns det ungefär dubbelt så många träd i skogarna idag än för hundra år sedan, eftersom två nya träd planteras för varje avverkat sådant.

Bara en del skyddad skog

Sverige har endast en liten del skog som beskyddas av staten och därtill krävs mycket ansvar och initiativ från de enskilda skogsägarna, kommunerna och företagen, eftersom skogsvårdslagen räknas som en minimilag. Det tillhör också den svenska modellen att det mesta inom skogen baseras på frivillighet och hälften av den svenska skogen ägs dessutom av privata ägare. Den skyddade skogen tillhör mest fjällskog eller andra fattiga skogstyper och mycket av den ursprungliga skogen finns inte längre kvar. Skyddade områden är bland annat naturreservat, naturparker och naturvårdsavtal.

Vad bidrar skogen med?

Den svenska skogen ger oss dock inte bara virke, utan bidrar även till aktiviteter som rekreationer och jakt, samtidigt som den förser människor med svamp, bär och annan föda. I skogarna finns det även massvis med sjöar och vattendrag som håller fiskbeståndet på hög nivå, samtidigt som det ger grundvatten som människor sedan använder sig av i hushållen och på andra platser.

Det virket som man ser hos så många svenska hem består ofta av något eller flera träslag som just finns i de svenska skogarna. Det vanligaste är gran och tall, då barrskogen utgör en stor procentenhet i landet. Även björk, ek och bok från södra Sverige är representerade och några andra lövträd som man finner i skogen.

Förutom detta finns det oändliga möjligheter att ta tillvara skogens resurser och numera kan man även tillverka kläder och miljövänlig plast av skog. Lyocell finns t.ex. som tyg och kommer från träfibrer.

Man kan faktiskt även använda tallolja till bilen. Tallolja förekommer som en restprodukt när man tillverkar papper och för att ingenting skall gå till spillo, är det en mycket bra idé att ta tillvara oljan till våra fordon.

De svenska skogarna har kommit att kallas det gröna guldet och man börjar mer och mer inse vikten att bevara det som den har att erbjuda. Svenskarna som alltid har varit ett stort naturfolk, vilket på senare tid har hamnat i skymundan för städernas tillväxt, börjar nu gå tillbaka till de gamla värderingarna.

mobile-shop