Sveriges alla skogstyper

Urskogen i Sverige idag uppgår till endast 25%, resten är resultatet av odlad skog, s.k. kulturskog.

Mestadels är skogen skiktad, vilket innebär att den består av olika höjdlager. Längst ner finner man mossor, svampar och lavar. Det kallas för bottenskikt. Efter det har man fältskiktet där ormbunkarna och växterna frodas. Sedan kommer buskskiktet och sist men inte minst, trädskiktet där granar, tallar och lövträd tar plats.

Bokskogarna i söder

Skåne och de södra landskapen präglas till stor del av de trollska bokskogarna som räknas till lövskogsbältet. Här kan man få syn på bok, alm, lindar, ask och ekträd, vilket skiljer skogens utseende rejält från de traditionella barrskogarna som man finner från den mellersta och norra delen av landet.

En bokskog kan vara ganska mörk, p.g.a. att löven hindrar en stor del av ljuset att komma ner till marken, viket gör att bokskogar har mindre växtlighet längre ner än i barrskogar. I ekskogarna kan det dock vara lite lättare att hitta blommor och andra växter, även om jorden i regel är magrare.

Den största delen av lövskogarna är planterade, förutom på vissa fuktigare platser där en del av urskogen finns kvar.

Barrskogsbältet – granar, tallar och åter granar

Lite längre upp i södra Sverige börjar lövskogen blandas upp med barrskog som sedan övergår helt i barrskog i mellersta och norra delarna av landet. Barrskogarna i söder har en aning fler granar än den norra barrskogen, som också består av mycket tall. I barrskogen i söder är det vanligt med björkar och vide som även tål kylan relativt bra. Annars är just anledningen till att det finns så mycket barrskog i Sverige just det kalla klimatet. Barren ramlar inte av som bladen gör på lövträden och tallar klarar kylan ännu bättre än granarna, som ändå behöver en relativt fuktig jord.

Är man ett fan av blåbär ska man söka sig till granskogarna, då tallskogen mestadels bjuder på lingon.

Fjällskogen i norra Sverige

Nära de svenska fjällen, kan man inte ta miste på den vackra fjällskogen med sina älvar och bäckar. Fjällskog består antingen av lövskog eller barrskog som har mest tall i sin vegetation. I fjällskogen kan man verkligen prata om vildmark, och de snöbetäckta fjällen bakom gör att det ser ut som en saga. Här kan man vandra eller bo i någon av de många fäbodarna utmed spåren på sommaren eller åka skidor på vintern.

mobile-shop