Att vara skogsägare

 

Om man har den turen att äga skog, kan man verkligen skatta sig lycklig på många sätt. Men man har även ett stort ansvar som vilar på axlarna, speciellt om man bestämmer sig för att vara en aktiv skogsbrukare, vilket föredras då en ovårdad skog varken ser bra ut eller i mår bra i längden, med döda träd och ogenomtränglig terräng.

Då måste man dock tänka på att följa alla de lagar som Naturvårdsverket har satt upp, samt att rapportera allt till Skogsstyrelsen när man tänker avverka träd, sälja virke eller göra något annat med sin skog. Men alla goda åtgärder som vidtas ger skogen högre värde och bidrar till skogsnäringen.

Att sköta en skog kräver både skicklighet och omsorg och ett brinnande intresse, men det behövs ofta hjälp från utomstående företag eller rådgivning från exempelvis Skogsstyrelsen så att allt görs på rätt sätt. Trots allt ansvar, väljer fler och fler att leva nära naturen igen och värna om den svenska skogen, även om man kanske inte alltid har kunskap från början.

mobile-shop