Skogar i andra länder

 

Regnskog

Denna skogstyp är starkt beroende av regn och värme, därav sin rikedom på speciella djur-och växtarter och sin enorma grönska. De tre typerna av regnskogar är:

  • Tropisk regnskog har ett liknande klimat hela året med rikliga regnperioder.
  • Subtropisk regnskog har mindre fuktighet och kan varieras med varma torrperioder. Dessa är vanligast i Asien
  • Den tempererade regnskogen finns överallt på Jorden utom i Afrika. De finns i ett tempererat klimat, d.v.s där det finns fyra årstider men med ett fuktigt klimat. Därför finns den på Irland, Nordamerikas nordvästra kust och i Chile samt i Australien, Nya Zeeland och norra Asien.

Regnskogarna har länge varit hotade i och med den stora skövlingen och utgör bara 7% av alla skogar.

Mangroveskog

Mangrover är träd och buskar som lever i ett tropiskt klimat och har god förmåga att leva nära saltvatten. Skogstypen har varit rejält hotad och har på så sätt utvecklat en egen överlevnadsteknik där nya frön börjar gro på växten innan de hamnar i jorden. Fröna överlever också länge och kan färdas långa sträckor via vattnet innan de rotar sig.

Tajga

Detta är ett annat ord för barrskogsbältet som framför allt växer i Sibirien, men som även sträcker sig till Skandinavien, Nordamerika och Kanada. Skogstypen är överrepresentativ på Jorden och utgör en tredjedel av den totala skogsareal som finns.

mobile-shop