Allemansrätten i Sverige

 

I Sverige har vi något som vi både kan vara stolta över och kanske ibland även ifrågasätta, nämligen allemansrätten. Den innebär att alla har rätt att befinna sig överallt i skogarna utan att behöva betala böter eller be om lov. Man får naturligtvis inte gå in på folks privata tomter runt husen, men i övrigt kan vem som helst slå läger eller ha picknick i skog och mark. Detta har tyvärr legat till grund för vissa missförstånd hos utlänningar som inte sällan brakar in med sina husvagnar på folks tomter för att campa. Så långt får man alltså inte gå.

Rättigheter och skyldigheter

När man utnyttjar allemansrätten och friheten att ströva fritt utomhus, måste man trots allt även tänka på vilka skyldigheter man har. För även om man bara tänker gå ut och plocka lite svamp eller bär, måste man ta hänsyn till omgivningen, vare sig det gäller folk eller djurliv. Man får inte väsnas för mycket eller skräpa ned omkring sig för att sedan lämna skräpet kvar. Man får heller inte plocka fridlysta växter eller arter och/eller använda dem för kommersiellt syfte. Ägare får ansöka om vistelseförbud om det visar sig att de privata ägorna drabbas eller störs.

mobile-shop