Skogsstyrelsen värnar om skogarna

 

Skogsstyrelsen som har funnits sedan 1905, ansvarar för den svenska skogen och frågor som rör den. Det är en förvaltningsmyndighet som är utsedd av staten. Den ska se till att de politiska frågor som rör skogen behandlas och sätts i verket av skogsägarna, eller företagen som har hand om den. Huvudpunkten är att värna om miljön, samtidigt som produktionen fungerar som den ska.

Man har således rådgivning till de som brukar marken eller äger skogarna, men man värnar även om att ge så mycket information till medborgarna i landet så att man ska förstå hur viktig skogen är. Detta gäller t.ex. i allemansrätten, som trots sin frihet även visar folk hur man tar hänsyn och utnyttjar den rätt.

Skogsstyrelsen gör även inventeringar och rapporter om hur skogarna mår och för statistik om det.

Som skogsägare kan man även söka ekonomiskt stöd hos Skogsstyrelsen, eller anmäla saker som man anser är felaktiga. Man är tvungen att som ägare söka tillstånd om avverkning och ge en fingervisning om åtgärder som man vill vidta i sin skog innan man gör det. I rapporterna ska det även framgå hur man har tänkt att göra så att miljön blir så minimalt påverkad som möjligt.

mobile-shop