Klimatsmart skötsel av skog

Med tanke på att vintrarna har blivit allt mer mildare och vindarna har blivit kraftigare, tack vara att klimatet har förändrats, gäller det att se till att sköta om din skog och anpassa dig efter de helt nya förhållanden som det är numera. Därför gäller det att aktivt sköta om marken, både för klimatet, miljön och din egen skull.

Klimatsmarta tips

För att kunna sköta din skog klimatsmart kommer några tips som du kanske kan ha nytta av.

Riskanalys

Utgå från dina målsättningar som du har för ditt ägande av din skog, när det är dags att göra en riskanalys. För att ta fram en analys krävs att du får en överblick på vilka förhållande det råder just nu och vad som kan väntas i framtiden för din skogsmark. Därefter används riskanalysen för att kunna göra en skogsstrategi, som funkar långsiktigt med utgångspunkt för ditt program för skötsel och dina målsättningar. Du tar då hänsyn till exempel gallring- och röjningsstyrkor, träslags-sammansättning, gallringsfrekvens och diverse föryngringsmetoder.

Försäkringar

Det är viktigt att se till att ha en försäkring som utgår från de risker som du är villig att ta. I dagsläget är försäkringar för skog relativt billiga med tanken på vilka stora belopp som kan stå på spel.

Aktivt brukande

Det gäller att vara klimatsmart med ditt brukande av skogen och se till att vara aktiv. Du behöver ha de rätta åtgärderna och sätta in dem i rätt tid, allt från plantering av ny skog till avverkningen för att föryngra skogen. Har du en hög och kraftig tillväxt, gör det att det binder kol som är mycket bra för klimatet. Dessutom att ha ett brukande som är aktiv, gör att skogsbeståndet får ett betydligt bättre rotsystem och trädkronor blir kraftigare. Vilket i sin tur gör att skogen inte blir lika känslig för stormar och brott i topparna.

Underhåll

Ett bra underhåll är A och O, därför bör du ta dig en titt på infrastrukturen i skogen. För ju kortare sträcka ditt virke behöver forslas i terrängen, samtidigt som risken för körskador minskas. Dessutom används inte lika mycket fossilt bränsle som inte är bra för miljön. Håll även koll på vattenflödet och se till att dikena underhålls med jämna mellanrum. För fungerar inte flödet som det ska, höjs vattennivån och gör att skogen inte växer lika bra. Vilket innebär att det blir minskat upptag av koldioxid, vilket är sämre för klimatet.

Promenera

Ta till vana att snöra på dig dina vagabond och gå ut i skogen för att se över den regelbundet. Detta gör att du på så vis upptäcker vindskador eller om träden har blivit utsatta för sjukdomar. Vilket gör att du kan se till att begränsa spridningen under ett tidigt stadium. Dessutom är det skönt att ta en skogspromenad och njuta av naturen, vilket gör att du kan förena nöje med nytta!

mobile-shop